lat / ћир

Politika

 

Naslov: Predavanje g. S. Radića u Seljačkom Domu, u Tuzli
Novine: Vreme 1926-08-22
Opis: G. Stjepan Radić u Tuzli drži predavanje o verosipovesti i verskim problemima kod nas
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Sukob na Tuzlanskoj oblasnoj skupštini
Novine: Vreme 1927-04-10
Opis: Sukob na Tuzlanskoj oblasnoj skupštini
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Rezutat rada oblasne skupštine u Tuzli
Novine: Vreme 1927-05-14
Opis: Zaključen prvi sastanak tuzlanske oblasne skupštine
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Prekinuti su pregovori radikala i muslimana u Tuzli
Novine: Vreme 1927-06-03
Opis: Nije došlo do sporazuma u pregodovrima između radikala i muslimana o smeni gradskih komesara i seoskih opštinskih starešina u tuzlanskom okrugu
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Saziv oblasne skupštine u Tuzli
Novine: Vreme 1927-06-06
Opis: Saziva se oblasna skupština u Tuzli radi rešavanja pitanja o oblasnom budžetu
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Radićeva lista u Tuzli
Novine: Vreme 1927-08-09
Opis: Utvrđena kandidatska lista hrvatske seljačke stranke u okrug tuzlanski
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Spor oko nosioštva liste Srpske stranke u tuzlanskom okrugu
Novine: Vreme 1927-08-09
Opis: Utvrđena lista Srpske narodne stranke za tuzlanski okrug
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Potvrđene liste u Tuzlanskoj oblasti
Novine: Vreme 1927-08-16
Opis: U tuzlanskom okrugu potvrđeno 10 kandidatskih lista
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Poništena lista zemljoradničkih dizidenata Mihajla Vidakovića u Tuzli
Novine: Vreme 1927-08-19
Opis: Okružni sud u Tuzli poništio je listu zemljoradničkih dizidenata Mihajla Vidakovića
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Lista Srpske narodne stranke u Tuzli
Novine: Vreme 1927-08-19
Opis: Srpska narodna stranka u Tuzli izdaje svoj list "Srpske novine"
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: U Tuzli g. Pribićević pokušava da definiše današnju vladu
Novine: Vreme 1927-08-22
Opis: G. Pribićević održao zbor samostalnih demokrata u Tuzli
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Zbor g. Spahe u Tuzli
Novine: Vreme 1927-08-29
Opis: U Tuzlu je stigao Mehmed Spaho, šef JMO, kako bi održao zbor
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Zbor g. dr. Vlade Andrića u Tuzli
Novine: Vreme 1927-08-30
Opis: Nosilac liste radikalne stranke u Tuzli održao zbor
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Konzervativni muslimani u Tuzli protestuju protiv izjava g. Čauševića
Novine: Vreme 1928-01-10
Opis: Predstavnici JMO u Tuzli traže da se zauzme stanovište oko verskih reformi
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Razdor u redovima Jugoslovenske Muslimanske Organizacije u Tuzli
Novine: Vreme 1928-02-22
Opis: Razdor u redovima Jugoslaovenske Muslimanske Organizacije u Tuzli
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Centralni odbor J. M. O. zabranio je svaku agitaciju pocepanim agitacijama u Tuzli
Novine: Vreme 1928-04-24
Opis: Centralni odbor J. M. O. u Sarajevu doneo je zaključak da se pocepanim grupama u organizaciji u Tuzli zabrani svako dalje agitovanje
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Konferencija radikala u Tuzli
Novine: Vreme 1928-04-27
Opis: Na održanoj konferenciji tuzlanskih radikala govoreno o partijskim ali i pitanjima ekonomskog poboljšanja tuzlanske oblasti
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Tuzlanski radikali za jedinstvo stranke
Novine: Vreme 1928-09-22
Opis: Mesni odbornik narodne radikalne stranke u Tuzli na sednici poveo reč o stanju partije
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Izborne šanse u Tuzli
Novine: Vreme 1928-09-23
Opis: Izborne šanse u Tuzli
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Deputacija iz Tuzle kod ministra g. dr. Spahe
Novine: Vreme 1937-02-01
Opis: Jedna deputacija gradskih većnika Tuzle posetiće ministra saobraćaja u Beogradu
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Konferencija JNS u Tuzli
Novine: Vreme 1937-12-25
Opis: U Tuzli održana partijska konferencija Jugoslovenske narodne stranke uz prisustvo članova Glavnog odbora iz Beograda  
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Zemljoradnička stranka u Tuzlanskom srezu organizovana
Novine: Vreme 1940-01-11
Opis: U svim opštinama tuzlanskog sreza organizovana su seoska veća sa ciljem širenja ideologije Zemljoradničke stranke
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Novo gradsko veće u Tuzli položilo zakletvu
Novine: Vreme 1940-04-20
Opis: Novopostavljeno tuzlansko Gradsko veće položilo zakletvu
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Deliti pod istim uslovima 4.0.